Begrippenllijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. Actie: de hieronder beschreven LIKE & WIN actie die door Yakult wordt aangeboden.
2. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
3. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na inschrijving op de website. www.yakult.nl/8flesjes
4. Prijs: drie pakjes Yakult met 8 flesjes (Yakult Original, Yakult Light en Yakult Plus) én een koeltasje.
5. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt aangeboden door Yakult en loopt gedurende de periode 29 februari 2018 t/m 6 mei 2018. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname en Privacy

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en e-mailadres volledig en correct in te vullen. Deze gegevens kunnen voor trekking van de winnaars alvast worden aangevuld met de adresgegevens en het telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig voor het uiteindelijke verzenden van de eventuele prijs die gewonnen is. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, mits niet is aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de Actie

Maak kans op 3 gratis verpakkingen Yakult met 8 flesjes (Yakult Original, Yakult Light en Yakult Plus)

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen door de 3D- animatie op de Yakult website te bekijken én hun adresgegevens in te vullen onder de button ‘LIKE & WIN’.

Yakult selecteert door loting de winnaars uit alle aanmeldingen. De winnaars ontvangen op 8 mei 2018 via een e-mail met de mogelijkheid hun gegevens aan te vullen. Deze gegevens zijn nodig voor het bezorgen van prijs. De prijswinnaars krijgen tot en met 15 mei 2018 de gelegenheid om de benodigde gegevens aan te vullen. Indien er na die datum niet is gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om eventueel nog een nieuwe winnaar te selecteren.

 

De koerier neemt voor levering contact op met de Prijswinnaar voor het afleveren van de prijs. Indien de Prijswinnaar niet in de gelegenheid is om Yakult zelf in ontvangst te nemen, zal er gekeken worden of het pakket bij een van de buren kan worden afgeleverd. De Prijswinnaars ontvangen rond 18 mei 2018 de gewonnen prijs.

Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om hun naam en/of foto te publiceren in voor haar relevante media, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult. Voor publicatie van de foto’s wordt de Deelnemer vooraf geïnformeerd.

Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.