Yakult gebruikt cookies op haar websites. Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden en om uw voorkeuren en interesses te onthouden. Door verder gebruik van de website, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in het privacybeleid. Ok

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. Actie: de hieronder beschreven actie die door Yakult wordt georganiseerd en
aangeboden;
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie via de Yakult e-Nieuws of Facebook ná volledige en correcte aanmelding voor een van de routes van de Zuiderzee Klassieker die plaatsvindt op zaterdag 26 september 2015.
d. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur Actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode van 26 augustus tot en met 20 september. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Yakult is niet aansprakelijk voor enige schade of lichamelijk letsel als gevolg van incorrect verstrekte gegevens van de deelnemer. Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens plus hun dames- of herenshirtmaat volledig en correct aan te geven. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult. Voor meer informatie, klik hier http://yakult.nl/privacy-verklaring
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake van de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de actie

Deelnemers maken kans op 1 van de 10 beschikbare Yakult wielershirts door eerst deelnemer te worden aan een van de routes van de wielerrace ‘Zuiderzee Klassieker’ die plaatsvindt op zaterdag 26 september 2015. Na volledige en correcte aanmelding voor een van de routes van de Zuiderzee Klassieker laat de Deelnemer Yakult weten kans te willen maken op een shirt met vermelding van de dames- of herenshirtmaat.

Omschrijving van de Actie en Actievoorwaarden

1.1.Deelnemers kunnen aangeven kans te willen maken op 1 van de 10 Yakult wielershirts via de Actie in de Yakult e-Nieuws of via Facebook.
1.2. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
1.3 Yakult selecteert de winnaars uit de aanmeldingen. Voorwaarde om in aanmerking te komen is volledige en correcte aanmelding voor de wielerrace van de Maag Lever Darm Stichting ‘Zuiderzee Klassieker’ die gehouden wordt op zaterdag 26 september 2015. De aanmelding wordt van te voren gecontroleerd. Pas daarna maakt men kans op 1 van de 10 Yakult wielershirts.
1.4 Elke winnaar wordt door Yakult per e-mail en of telefoon op de hoogte gesteld van de
door hem of haar gewonnen prijs t.w.v.€50, -. Als de prijswinnaar niet binnen drie dagen na verzending van de eerste e-mail heeft gereageerd vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.
1.5. Het wielershirt wordt door de Deelnemer/winnaar opgehaald bij de start- en finishlocatie van de Zuiderzee Klassieker, Yakult Europe B.V., Schutsluisweg 1, 1332 EN Almere, op zaterdag 26 september 2015.
1.5. Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om hun naam en/of foto te publiceren in voor haar relevante media. Voor publicatie van de foto’s worden de betreffende Deelnemers vooraf geïnformeerd.
1.6 Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
1.7 Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
1.8.Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
1.9. De Actie loopt zolang de voorraad strekt, op=op.