Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. Actie: de hieronder beschreven ‘Ontvang een uniek puzzelboekje met Japanse puzzels’ actie wordt door Yakult aangeboden.
2. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
3. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na inschrijving via yakult.nl/85jaar
4. Prijs: uniek puzzelboekje met Japanse puzzels
5. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode vanaf 17 augustus tot de voorraad strekt en uiterlijk tot 14 september. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelnemers dienen de gevraagde gegevens volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Aan de actie kunnen alleen deelnemers meedoen die in Nederland woonachtig zijn.

Omschrijving van de Actie

Yakult is jarig en trakteert op 3.000 (drieduizend) unieke puzzelboekjes met Japanse puzzels (herdruk juni 2020).

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen via onze website: yakult.nl/85jaar

Per deelnemer én huishouden kan er één boekje worden aangevraagd.

Per dag wordt een maximum aantal boekjes weg gegeven. (op=op).

Elke Deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van aanvraag. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van de adresgegevens.

De actie loopt tot de voorraad strekt (op = op) en uiterlijk tot 14 september.

Het boekje wordt binnen drie weken thuisgestuurd.

Deelnemers accepteren het puzzelboekje zoals uitgegeven. Het puzzelboekje is niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.