Actievoorwaarden

Actievoorwaarden nieuwjaar win een boeket

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. Actie: de hieronder beschreven Win een Boeket wordt door Yakult aangeboden.
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na inschrijving via onze nieuwsbrief
d. Prijs: Win een boeket t.w.v. € 40,- incl. bezorgkosten (€ 6,95 bezorg- en handelingskosten) via Fleurop.
e. Yakult: officiële naam Yakult Nederland b.v., Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en is alleen bedoeld voor Yakult fans die de nieuwsbrief ontvangen en loopt gedurende de periode van 18 februari t/m 1 maart 2021. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname en Privacy

Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens volledig en correct in te vullen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult. Voor meer informatie klik hier of kijk op yakult.nl/privacy-verklaring

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake van de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen door het actieformulier via de Yakult nieuwsbrief in te vullen. Yakult selecteert door loting de winnaars uit de aanmeldingen.

Meedoen kan van 18 februari t/m 1 maart 2021. Onder alle registraties worden de winnaars door loting geselecteerd. Alleen de prijswinnaars ontvangen op zaterdag 6 maart 2021 het boeket.

Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om indien ze winnaar zijn, hun NAW gegevens door te sturen aan Fleurop, voor het verwerken en opsturen van het boeket.

Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.