Actievoorwaarden

Yakult Drinktest (voor Cliënten)

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

  • Actie: de hieronder beschreven drinktest is een pilot die door Science for Health (SfH), de wetenschappelijke afdeling van Yakult wordt georganiseerd en aangeboden;   
  • Actievoorwaarden: deze voorwaarden;  
  • Deelnemer (diëtist): de gezondheidsprofessional die meedoet aan de Actie na uitnodiging door Science for Health;
  • Cliënt: een cliënt/patiënt die door de Deelnemer wordt uitgenodigd voor de drinktest pilot;
  • Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59 H, 1181 ZA Amstelveen. 


Organisatie en duur actie

De drinktest wordt georganiseerd door Science for Health (SfH), de wetenschappelijke afdeling van Yakult. Aan de Actie kan uitsluitend op uitnodiging worden deelgenomen door cliënten van diëtisten die Deelnemer zijn.  

De Cliënt wordt door de Deelnemer uitgenodigd om mee te doen met de Actie en geeft toestemming zijn e-mailadres door te geven aan Yakult om te worden uitgenodigd voor de Actie.

De Cliënt ontvangt, nadat zijn mailadres is ingevuld door de Deelnemer, een welkomstmail met daarin de link naar de persoonlijke pagina van de cliënt, waar hij zichzelf kan aanmelden voor de drinktest (binnen 10 werkdagen). Bij het aanmelden gaat de Cliënt via een checkbox akkoord met de actievoorwaarden en het privacystatement.

De Cliënt ontvangt vijf tot maximaal zes e-mails tijdens de duur van de Actie en een e-mail twee maanden na afloop van de drinktest. Als na afloop van de Actie door de Cliënt geen opt in (actieve aanmelding) is aangevinkt voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Yakult, ontvangt Cliënt geen e-mails meer.

De Cliënt kan op elk moment stoppen met deelname aan de Actie. De geautomatiseerde e-mails worden dan nog wel verstuurd gedurende de looptijd (5 weken), tenzij de Cliënt per e-mail aangeeft dat er geen e-mails meer gewenst worden. Het versturen van (automatische) e-mails gerelateerd aan deelname aan de Actie zal dan zo snel mogelijk worden gestopt.

De vergoeding voor de gekochte Yakult 8-packs wordt alleen uitbetaald als er wordt voldaan aan punt 10 t/m 12 van de actievoorwaarden en -omschrijving.

Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de drinktest geheel of  

gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.  

Deelname en Privacy

Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Cliënt de toepasselijkheid van de  

Actievoorwaarden en verklaart de Cliënt zich akkoord met de inhoud daarvan.  

 

Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder die onder behandeling zijn van een diëtist (Deelnemer). Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Cliënten, geldt het Privacy Statement van Yakult Nederland BV. Voor meer informatie kijk op: yakult.nl/privacy-verklaring/

 De Cliënt geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte  

persoonsgegevens. Klachten over de drinktest kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult  

via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na  

ontvangst van de klacht. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de drinktest besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake van de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.  

Omschrijving van de Actie en Actievoorwaarden 

1. Deelnemers kunnen zich aanmelden via een persoonlijk webformulier (door op de persoonlijke link te klikken in de uitnodigingsemail).
2. Deelnemers kunnen zich uiterlijk tot twee (2) weken na verzenddatum van de uitnodigingsmail van SfH registreren als deelnemer aan de drinktest pilot.
3. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn, een afgeronde HBO opleiding tot diëtist hebben en woonachtig zijn/praktijk hebben in Nederland. (N.B. Cliënten kunnen namelijk alleen kassabonnen declareren van Nederlandse supermarkten). 
4. Elke Deelnemer ontvangt na registratie voor de drinktest pilot per e-mail een bevestigingsmail.
5. De Deelnemer kan na ontvangst van de bevestiging Cliënten uitnodigen voor deelname aan de drinktest. Hiervoor moet het mailadres van de Cliënt ingevuld worden op de client-registratiepagina.
6. Elke Deelnemer verklaart toestemming te hebben verkregen van de cliënt voor het invullen van het mailadres van de cliënt door middel van het aanvinken van de checkbox.
7. De Cliënt ontvangt, nadat zijn mailadres is ingevuld door de Deelnemer, een welkomstmail met de link naar de persoonlijke pagina van de cliënt, alwaar hij zichzelf kan aanmelden voor de drinktest.
7b. De connectie tussen Deelnemer en Cliënt wordt tijdelijk vastgelegd door middel van een unieke deelnamecode die gekoppeld is aan het mailadres van de Cliënt. Deze connectie wordt uitsluitend gebruikt voor data-analyse van het aantal (in)actieve- en gebruikte deelnamecodes die in omloop zijn en om te voorkomen dat codes oneigenlijk doorgestuurd worden. Na afloop van de drinktest worden alle connecties verwijderd.
8. Na vier (4) weken (met een uitloop van een (1) week) ontvangt de cliënt een e-mail met zijn unieke deelnamecode en een link naar het cash back formulier van Desk Services op [link pagina desk] . Door in te loggen met zijn mailadres en de unieke deelnamecode kan de Cliënt de kassabonnen uploaden om het geld terug te vragen en de drinktest af te ronden.
9. Toegestaan om te uploaden zijn kassabonnen van Nederlandse supermarkten met: 4x een 8-pack Yakult, 2x een 8-pack Yakult + 1x een 15-pack Yakult, of 2x een 15-pack Yakult. Vanwege de beperkte houdbaarheidsdatum kunnen de Yakult verpakkingen voor de looptijd van vier (4) weken niet in een keer gekocht worden.  
10. de Cliënt krijgt na uploaden van de kassabonnen een vast bedrag van €11.25 teruggestort binnen vier (4) weken). Dit staat gelijk aan drie 8-packs à €3.75 per stuk. 
11. Cliënten dienen hun naam, adresgegevens, e-mailadres en IBAN volledig en correct in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt door Desk Services, de organisatie die de betalingen verzorgt. Deze gegevens zijn nodig voor het overmaken van de vergoeding. Desk Services zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
12. Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen.