Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. Actie: de hieronder beschreven Win een Boeket wordt door Yakult aangeboden.
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na inschrijving op de website
www.yakult.nl/nieuwjaar
d. Prijs: Win een boeket t.w.v. € 30,- incl. bezorgkosten.
e. Yakult: officiële naam Yakult Nederland b.v., Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt aangeboden door Yakult en loopt gedurende de periode 1 januari t/m  31  januari 2018. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens én gegevens van het bezorgadres volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

De Deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de Actie

Maak kans op een winterboeket!

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen door het actieformulier op yakult.nl/nieuwjaar  in te vullen. Yakult selecteert door loting de winnaars uit de aanmeldingen.

Meedoen kan tot en met 31 januari 2018. Onder alle registraties worden de winnaars door loting geselecteerd. De prijswinnaars ontvangen begin februari 2018 het boeket.

Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om hun naam en/of foto te publiceren in voor haar relevante media, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult. Voor publicatie van de foto’s wordt de Deelnemer vooraf geïnformeerd.

Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.