actievoorwaarden Yakult 25 jaar

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

a. Actie: de hieronder beschreven actie wordt door Yakult aangeboden.
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden.
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na inschrijving op de website.
d. Prijs: 2 kaarten voor ontvangst en concert Yakult 25 jaar, op maandag 18 maart 2019.
e. Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt aangeboden door Yakult en loopt tot en met 12 februari 2019. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en e-mailadres volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.

De Deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de Actie

Maak kans op 2 gratis kaarten voor de ontvangst en een concert van het Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw.

Omdat Yakult 25 jaar in Nederland is, organiseert Yakult op maandag 18 maart een ontvangst en daarna een concert van het Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw in Amsterdam. De Deelnemers kunnen tot en met 12 februari meedoen met de actie. Als een van jullie maar 25 jaar of jonger is. Yakult verloot onder de Deelnemers kaarten voor de ontvangst en het concert in het Concertgebouw. De Deelnemer meldt zich aan via yakult.nl/concert 25 jaar. Alleen de winnaars krijgen uiterlijk 18 februari bericht via een Winnaarsmail.

De winnaars reizen op eigen gelegenheid en op eigen kosten. In de omgeving is alleen betaald parkeren mogelijk.

Actievoorwaarden

De Deelnemers moeten zichzelf en degene die ze graag mee zou willen nemen registeren. Als een van jullie maar 25 jaar of jonger is. Daarom moet ook de leeftijd worden ingevuld. De Deelnemer meldt zich aan voor deze actie via yakult.nl/concert 25 jaar. Deelnemen kan tot en met 12 februari 2019. Alleen de Winnaars krijgen uiterlijk 18 februari 2019 bericht. De kaarten worden op 18 maart 2019 op vertoon van de Winnaarsmail bij de Hospitality desk uitgereikt aan de Winnaars op de concertlocatie: Concertgebouw, Concertgebouwplein 10, 1071 LN, Amsterdam.

Yakult verloot de kaarten onder de Deelnemers, waarvan in elk geval een 25 jaar of jonger is. Yakult behoudt zich het recht voor om eventueel nog nieuwe winnaars te selecteren als dat nodig is.

Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om hun naam en/of foto te publiceren in voor haar relevante media, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult. Voor publicatie van de foto’s wordt de Deelnemer vooraf geïnformeerd.

Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.