Yakult gebruikt cookies op haar websites. Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden en om uw voorkeuren en interesses te onthouden. Door verder gebruik van de website, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in het privacybeleid. Ok

Actievoorwaarden

Begrippenlijst Actie Happen & Stappen

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. Actie: de hieronder beschreven Happen & Stappen actie wordt door Yakult aangeboden in samenwerking met Happen en Stappen;
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na inschrijving op de website www.yakult.nl/happenenstappen
d. Prijs: Happen & Stappen ochtendarrangement t.w.v. € 21,95 per persoon (excl. drankjes ) of een Happen & Trappen arrangement t.w.v. € 39,95 per persoon (excl. drankjes).
e. Yakult: officiële naam Yakult Nederland b.v., Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.
f. Happen en Stappen: officiële naam Happen en Stappen b.v., Julianastraat 2, 5721 GL Asten.
g. Happen en Trappen: oficiële naam Happen en Trappen b.v. Julianastraat 2, 5721 GL Asten.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt aangeboden door Yakult in samenwerking met Happen & Stappen b.v. en loopt gedurende de periode 13 april 2017 t/m 31 mei 2017 en tot de voorraad strekt. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Actiecodes

Op het 7-pak Yakult Originele, Yakult Light en Yakult Plus wordt in de productieperiode van 3 april 2017 tot en met 12 mei 2017 een stickerboekje geplakt met daarachter op de verpakking 1 actiecode. In de 15-pak Yakult Originele, Yakult Light en Yakult Plus zit in diezelfde productieperiode een folder met daarin ook 1 actiecode.

Met deze actiecode kan de Deelnemer meedoen aan de Actie via yakult.nl/happenenstappen.

Per code kan er maar een keer worden deelgenomen aan het Happen & Stappen ochtendarrangement voor twee personen óf het Happen & Trappen arrangement voor twee personen.

De Deelnemer krijgt op de website yakult.nl/happenenstappen de keuze of hij wil Happen & Stappen of liever wil Happen & Trappen. Elke actiecode is uniek en 1 keer bruikbaar.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan.

Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder.

Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens volledig en correct in te vullen.

Winnaars nemen voor eigen risico deel aan Happen & Stappen of Happen & Trappen.

Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult. De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens.

Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de Actie

Maak kans op een van de 200 Happen & Stappen ochtendarrangementen voor twee personen of op een van de 50 Happen & Trappen arrangementen voor twee personen.

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen door aankoop van een Yakult actieverpakking mét unieke code en na aanmelding met deze code op yakult.nl/happenenstappen.

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

Yakult selecteert door loting de winnaars uit de aanmeldingen. De winnaars ontvangen via de post van Yakult twee cadeabonnen van het arrangement dat ze gewonnen hebben.

Afhankelijk van de gewonnen prijs kan er op de website Happenentrappen.nl of Happenenstappen.nl het arrangement geboekt worden. De cadeaubonnen zijn door de winnaars te verzilveren tot en met 31 december 2018.

Elke winnaar wordt allereerst door Yakult via de mail op de hoogte gesteld van de door zijn gewonnen prijs t.w.v. € 21,95 per persoon voor het Happen & Stappen ochtendarrangement (excl. drankjes ) of het Happen & Trappen arrangement t.w.v. € 39,95 per persoon (excl. drankjes ).

De prijswinnaars ontvangen op 1 juni 2017 een e-mail met de gewonnen prijs. Als de prijswinnaar niet binnen zeven dagen na verzending van de eerste e-mail heeft gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.

Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om hun naam te publiceren in voor haar relevante media, zoals de website, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult. Bij publicatie van de naam wordt de Deelnemer vooraf geïnformeerd.

Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

Als Happenenstappen.nl en/of Happenentrappen.nl om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is / niet meer door kan gaan, vervalt daarmee ook deze actie.