Yakult gebruikt cookies op haar websites. Wij gebruiken deze cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, voor analytische doeleinden en om content en advertenties op u af te stemmen, op deze website en elders. Als u op Ok klikt, accepteert u het gebruik van cookies zoals beschreven in het privacybeleid. Ok

Actievoorwaarden Yakult Ladies Run

Actie- en Algemene voorwaarden

Maak kans op twee gratis aanmeldcodes voor de Yakult Ladies Run.

Begrippenlijst

Actie: de hieronder beschreven actie die door Yakult wordt georganiseerd en aangeboden
Actievoorwaarden: deze voorwaarden
Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie na aanmelding op de website www.yakult.nl/yakultladiesrun
Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59-H, 1181 ZA Amstelveen

Organisatie en duur actie

De Actie wordt georganiseerd door Yakult en loopt gedurende de periode 12 maart t/m zondag 18 maart 2018. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan.
Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen hun naam- en adresgegevens volledig en correct in te vullen.
Winnaars nemen voor eigen risico deel aan de Yakult Ladies Run.
Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.
De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens.
Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Omschrijving van de Actie

Op zondag 15 april 2018 vindt de Yakult Ladies Run plaats in Hilversum. Deelnemers maken kans op twee aanmeldcodes, waarmee ze zich gratis kunnen aanmelden voor de Yakult Ladies Run via www.hilversumcityrun.nl/yakult-ladies-run

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen zich aanmelden voor twee gratis aanmeldcodes van de Yakult Ladies Run via www.yakult.nl.
Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en verklaren in goede gezondheid te verkeren.
Yakult selecteert door loting de winnaars uit de aanmeldingen.
De winnaars komen vervolgens in aanmerking voor twee gratis aanmeldcodes voor de Yakult Ladies Run in Hilversum. Ze ontvangen van Yakult twee codes, waarmee ze zich gratis kunnen inschrijven op de website van Yakult Ladies Run.
Elke winnaar wordt door Yakult via de website op de hoogte gesteld van de door haar gewonnen prijs t.w.v. € 17,00 per startbewijs.
Als de prijswinnaar niet binnen drie dagen na verzending van de eerste e-mail heeft gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs.
Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.
De winnaars ontvangen op maandag 19 maart 2018 een e-mail met de code waar ze zich gratis mee kunnen aanmelden.
Deelnemers geven met hun akkoord op deze actievoorwaarden toestemming aan Yakult om hun naam en/of foto te publiceren in voor haar relevante media, al dan niet in combinatie met een of meerdere logo’s van Yakult en de Yakult Ladies Run. Voor publicatie van de foto’s wordt de Deelnemer vooraf geïnformeerd.
Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
Als de Yakult Ladies Run om welke reden dan ook niet door kan gaan, vervalt daarmee ook deze actie.