Allerhande: de betaling is geannuleerd.

U heeft de betaling geannuleerd. Uw aanmelding is vervallen.

Ga naar www.yakult.nl/allerhande  om u opnieuw aan te melden.