Actievoorwaarden

Actievoorwaarden win een Yakult picknickkleed 

Begrippenlijst

In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. Actie: de hieronder beschreven Win een Yakult picknickkleed.
b. Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
c. Deelnemer: de persoon die meedoet aan de Actie 
d. Prijs: Win een Yakult picknickkleed.
e. Yakult: officiële naam Yakult Nederland b.v., Handelsweg 59/H, 1181 ZA Amstelveen.

Organisatie en duur actie

De Actie wordt aangeboden door Yakult en loopt gedurende de periode 19 maart 2022 t/m 31 maart 2022. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Yakult gerechtigd de actie geheel of gedeeltelijk stop te zetten, in te korten of te verlengen.

Deelname en Privacy

Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder. Deelnemers dienen de gevraagde gegevens volledig en correct in te vullen. Yakult zal de door de Deelnemer verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Yakult.
De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de Actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@yakult.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.
Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Aan de actie kunnen alleen deelnemers meedoen die in Nederland woonachtig zijn.

Omschrijving actie

Maak kans op een van de vijf Yakult picknickkleden.
Stuur jouw Sakura-moment naar info@yakult.nl of deel hem met #yakultsakura en tag @yakultnl en maak kans op een Yakult picnickkleed.

Actievoorwaarden

Deelnemers aan deze actie kunnen meedoen door hun Sakura-moment te mailen naar info@yakult.nl of deze te delen met #yakultsakura en @yakultnl te taggen in het bericht.
Yakult selecteert door loting de winnaars uit alle aanmeldingen. Alleen de Prijswinnaars ontvangen voor maandag 4 april 2022 een bericht via social met de mogelijkheid hun gegevens door te geven. De gevraagde gegevens zijn nodig voor het versturen van de prijs. De Prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. Indien er na (maandag 11 april 2022) niet is gereageerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. Yakult behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren.
Winnaars accepteren de prijs zoals uitgegeven. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Yakult medewerkers zijn uitgesloten van deelname.