Voorplanten

Voorplantingsdrift

Bacteriën planten zich voort door zich in tweeën te delen. In optimale omstandigheden kunnen ze zich elke 20 minuten delen. Sommige soorten zelfs elke 10 minuten. In 8 uur kan één bacterie zelfs 16 miljoen ‘kopieën’ van zichzelf hebben gemaakt.