Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

2000

ISO 14001

De Yakult fabriek wordt ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. De Yakult fabriek moet hiermee ieder jaar weer voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van milieu-risico’s en streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties.

Yakult vindt het belangrijk dat bijvoorbeeld energieverbruik en waterverbruik in de gaten worden gehouden en dat, daar waar het kan, vermindering van dat verbruik wordt gerealiseerd. Ook wetgeving is een belangrijke issue van ISO 14001.